Start With WHY

Het boek "Start with why" van Simon Sinek deed me wegdromen naar mijn eigen WHY voor het Coach Café en de Coach Day.


Ik heb de laatste jaren zoveel mooie, authentieke en inspirerende mensen mogen ontmoeten. Mensen die kiezen voor een leven vanuit vertrouwen, mensen die hun eigen weg uitstippelen, mensen die de wereld mooier maken, allemaal vanuit hun eigen missie.


Veel van hen heb ik ontmoet op een evenement dat ik zelf organiseerde of een ander evenement, bijeenkomst of opleiding waar ik aan deelnam. Het zijn zo’n sterke verbindingen, ze hebben me de kracht gegeven om mijn eigen weg te gaan. Ze zijn een spiegel en dagen me elke dag uit om de beste versie van mezelf te zijn en om helemaal voor mijn missie te gaan. Ik voel me zo gedragen en ik ben enorm dankbaar.


En dat is mijn WHY voor het Coach Café en de Coach Day: mensen een kans bieden om zich te verbinden met anderen en zich te laten inspireren, een plaats creëren waar 'toevallige’ ontmoetingen uitmonden in mooie samenwerkingen en vriendschappen, een context creëren waarin we elkaar kunnen uitdagen om de beste versie van onszelf te zijn.


Wat is jouw WHY?

Waarom doe jij wat je doet? Waar sta jij 's morgens voor op? Opnieuw contact maken met je WHY geeft je heel veel kracht en zingeving.


#SimonSinek #Missie #CoachDay #StartwithWHY

RECENTE BLOG POSTS