Zit veranderen in uw DNA?

Natuurlijk. Ja! Uiteraard. Dat is toch vanzelfsprekend. Zo tover ik nog wel enkele sociaal wenselijke antwoorden uit mijn toetsenbord. In werkelijkheid worstelen heel veel mensen met allerlei vormen van verandering. En hoe loopt dat bij u?

Welke fenomenen kruisen vandaag uw pad? Digitalisering, herstructurering, disruptieve concurrentie? En welk gedrag ontvouwt zich vervolgens bij uw collega’s die in de mallemolen der verandering vertoeven? We leven in een VUCA tijd. Zekerheden vallen weg. Zelfs als uw bedrijf winst maakt, zijn jobs wankel.

Peter Engelborghs en Bart Delahaye van D-na faciliteerden een interactieve workshop over veranderen op de Coach Day.

Wat heeft u nodig om te overleven in een VUCA tijd? Alvast 5 prima tips:

  • Maak u onafhankelijk van de context. Kijk en investeer in uw eigen kwaliteiten en sterktes.

  • Leer hechten aan nieuwe collega’s en onthechten van oude collega’s.

  • Ontwikkel de capaciteit om u mentaal aan te passen aan het worst-case-scenario van de dag (van een PC die crasht tot een terroristische aanslag).

  • Durf angst toe te laten en een plekje te geven.

  • Zet talent in op het juiste niveau van complexiteit (te saaie werkomgeving? Bore-out. Te veeleisende werkomgeving? Burn-out).

Bouw dus aan antifragiliteit. Dat is iets anders dan u robuust te wapenen. Het is niet de bedoeling een muur rond u te metselen. Wel om open te staan voor de uitdaging, te werken aan uw persoonlijke groei, door te leren met en van elkaar. Hoe? Wissel regelmatig van bril waarmee u naar de wereld kijkt. De trainers van DNA noemen dit talent het veranderDNA.

Ze ontwikkelden een toolbox “werken aan het verander DNA van uw organisatie” met 28 kaarten. Ze demonstreerden die op de Coach Day. Elke kaart symboliseert een uitdaging. Met behulp van de kaart gaan de coach en de coachee het gesprek aan. De coachee kiest de kaart op basis van zijn uitdaging.

2 voorbeeldjes van een setting:

  • Een leidinggevende die dankzij de kaart voldoende houvast heeft om een coachgesprek aan te gaan met de medewerker.

  • Twee directieleden die aan peer-coaching doen, elk op basis van een zelf gekozen kaart. Dat is een succesformule om het veranderDNA in te bedden in de organisatiecultuur.

Resultaat? De coachee switch van bril en bekijkt de uitdaging vanuit een ander perspectief. De antifragiliteit groeit.

Legt u tijdens de middagpauze een kaartje met uw collega’s? Veranderen is troef! :-)

Meer weten? Check www.d-na.be

Gert Verlinden

Talent manager, interne coach en freelance blogger

www.gertverlinden.wordpress.com


RECENTE BLOG POSTS